Data Catalog | Emodnet Biology

Go to the surveyComplete our survey by Friday 2 July 2021!

Help us shape future EMODnet information services

Data Catalog

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Kwaliteit van het oppervlaktewater. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
(2010). Kwaliteit van het oppervlaktewater. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 204. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 10 pp.
Part of: VLIZ Information Sheets. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, more
Cover

Available in  Datasets 

Project Top | Datasets 
 • Indicators of sustainable development for the Scheldt estuary, more

Datasets (11)
 • Aantal oppervlaktewaterlichamen in het Schelde-estuarium per kwaliteitsklasse van de (het) ecologisch(e) toestand (potentieel), more
 • Aantal oppervlaktewaterlichamen in het Schelde-estuarium per kwaliteitsklasse van de chemische toestand. Meest recente inschatting, waarvan de resultaten gepubliceerd zijn in 2009, more
 • Aantal oppervlaktewaterlichamen in het Schelde-estuarium per kwaliteitsklasse voor de 5 verschillende kwaliteitselementen die deel uitmaken van de beoordeling van de ecologische toestand, more
 • Aantal oppervlaktewaterlichamen in het Schelde-estuarium per kwaliteitsklasse voor de specifiek verontreinigende stoffen die deel uitmaken van de beoordeling van de ecologische toestand, more
 • Aantal oppervlaktewaterlichamen in het Schelde-estuarium per kwaliteitsklasse voor de stofgroepen die deel uitmaken van de beoordeling van de chemische toestand, more
 • Chemische toestand van de oppervlaktewaterlichamen in het Schelde-estuarium, more
 • Ecologisch(e) toestand (potentieel) van de oppervlaktewaterlichamen in het Schelde-estuarium, more
 • Jaarlijks percentage van de meetpunten in de Westerschelde waarvan de zuurstofconcentratie nooit onder de 5 mg/L komt, more
 • Jaarlijks percentage van de meetpunten in de Zeeschelde en zijrivieren waarvan de zuurstofconcentratie nooit onder de 5 mg/L komt, more
 • Meetpunten in het Schelde-estuarium waarvan de zuurstofconcentratie nooit (groen) of minstens 1 maal (rood) onder de 5 mg/L komt (situatie 2008), more
 • Visindex voor de verschillende saliniteitszones in het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium, more

Pictures Top | Datasets 
 

FOLLOW US

Website hosted and developed by VLIZ

Copyright 2017 - EMODnet - THE EUROPEAN MARINE OBSERVATION AND DATA NETWORK