Data Catalog | Emodnet Biology

Data Catalog

[ report an error in this record ] Print this page

Fish Population Structure and Traceability
cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_EN&ACTION=D&DOC=45&CAT=PROJ&QUERY=011f897f03a2:d3be:60e891ae&RCN=88407

Reference no: FP7-2008-1-212399
Acronym: FISHPOPTRACE
Period: March 2008 till February 2011
Status: Completed
 Institutes 

Institutes (4)  Top 
  • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek; Diversiteit en Systematiek van Dieren, more, partner
  • European Commission; Seventh Framework Programme, more, sponsor
  • Bangor University, more, co-ordinator
  • European Commission Joint Research Center (JRC), more

Abstract
Dit project gaat er vanuit dat geëxploiteerde vissoorten beheerd moeten worden op het niveau van biologische populaties en niet op strict geografische basis. Daarom dient de identificatie en opvolging van wilde vispopulaties verbeterd worden, samen met de traceerbaarheid van afgeleide visproducten. Doelstellingen van dit project zijn

  1. het opstellen van een data- en weefselbank die beheerd zal worden door het gemeenchappelijk onderzoekscentrum van de EU (JRC).
  2. het opsporen van demografisch en genetisch gescheiden populaties van kabeljauw, haring, heek en tong aan de hand van nieuwe genetische merkers (SNPs) en otolieten-microchemie,
  3. het ontwikkelen van een monitoringssysteem gebaseerd op genetische en otoliet gegevens om de geografische en temporele stabiliteit van populaties te bepalen (populatiekartering),
  4. het uittesten van traceermethoden op zowel gevangen vis als afgeleide visproducten, voor een beter bescherming van de vissoorten als de consument.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes 
 

FOLLOW US

Website hosted and developed by VLIZ

Copyright 2017 - EMODnet - THE EUROPEAN MARINE OBSERVATION AND DATA NETWORK