Data Catalog | Emodnet Biology

Data Catalog

[ report an error in this record ] Print this page

Coastal barometer: sustainability indicators for the Belgian Coast
www.kustindicatoren.be

Original title: Kustbarometer: Duurzaamheidsbarometer voor de Belgische Kust
Period: 2012 till 2012
 Institutes 

Institutes (2)  Top 

Abstract
Om te weten wat de evoluties zijn aan de kust, moeten we bepaalde ontwikkelingen kunnen opvolgen, moeten we weten van welke beginpositie we starten en moeten we bovendien liefst weten waar het beleid wil uitkomen.
Er is nood aan een meetinstrument dat kan aangeven wat het succes is van kustbeheer, dat de complexe relatie die bestaat tussen een gezond kustecosysteem, menselijke activiteiten, socio-economische voorwaarden en beleidsbeslissingen eenvoudig voorstelt en dat het beleid kan ondersteunen.
Als antwoord op de vraag naar informatie kan een barometer opgesteld worden. Als die barometer ook nog eens de duurzame ontwikkeling in een streek opvolgt, dan hebben we een duurzaamheidsbarometer. Deze bestaat uit een set gegevens of zogenoemde indicatoren. Door een regelmatige evaluatie van de indicatoren kunnen we nagaan of een gebied evolueert in de richting van of net weg van duurzaamheid.
Het opstellen van een Kustbarometer was één van de prioriteiten van de partners van het Coördinatiepunt voor Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden. De overleggroep Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden stond in voor de opvolging van de studie.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes 
 

FOLLOW US

Website hosted and developed by VLIZ

Copyright 2017 - EMODnet - THE EUROPEAN MARINE OBSERVATION AND DATA NETWORK